De Sociëteit

DELTA SOCIETEIT AMICALE BREDA

- Koninklijk onderscheiden in 1976 -

Amicale Sociëteit: gezellig

De Delta Sociëteit is opgericht in 1966 en bestaat in het jaar 2016 dus 50 jaar. Onze sociëteit heeft in het jubileumjaar 48 leden welke maandelijks zorgen voor een genoeglijke gezellige avond.

 

No-nonsense en niets moet

Onze bourgondisch ingestelde sociëteit kent een "no nonsense" inslag. U kunt uzelf zijn en wij streven juist geen commerciële doelstellingen na.

 

Vertrouwelijk platform

Onze leden -jong en oud- bedisscusiëren maatschappelijke vraagstukken en houden elkaar een spiegel voor. Ervaringen blijven vertrouwelijk en worden op een onverplichte wijze gedeeld. Immers wat binnen de sociëteit wordt besproken hoort niet op straat.

 

Koninklijk onderscheiden

Onze bestuursleden staan goed bekend en wij bedrijven geen politiek. Niet voor niets hebben wij in 1976 het predikaat Koninklijk ontvangen. Dit predikaat wordt alleen verstrekt aan goed bestuurde, levenskrachtige verenigingen die een maatschappelijk aanzien hebben.

Hoge opkomst

Onze bijeenkomsten worden steeds op de 1e dinsdag van de maand gehouden. In de regel is ruim 2/3 van de leden aanwezig en op de sociëteitsavond in december was de opkomst zelfs 90% !

 

Welzijn staat bovenaan

Het welzijn van onze leden is een zeer groot goed. Leden hebben vertrouwen in elkaar en banden zijn voor vele jaren: gemiddeld zijn onze leden bijna 14 jaar lid. Leden die even er tussenuit zijn geweest, zijn snel weer aangesloten.

Ondernemende bourgondische leden

Onze leden -uitsluitend mannen- zijn woonachtig in de Delta van Nederland en België. Vaak vervullen zij een bijzondere positie in het bedrijfsleven of maatschappij. Alle leden houden -zonder uitzondering- van gezelligheid en staan klaar voor elkaar.

 

- Delta Sociëteit Amicale Breda - - secretariaat@deltasocieteit.nl -

- Vriesdongen 51- - 4819 AE Breda - - 076-5141164 -